Maatregelen Betuwsebiljartbond i.v.m nieuwe Covid-19 richtlijnen

1.  De competitie wordt niet opgeschort.
2.  Om aan de richtlijnen van Covid-19 te kunnen voldoen, is tot de volgende maatregelen besloten:  
C-klasse:
1. Wedstrijden beginnen om 19.00 uur. Dit mag in overleg met de tegenstander, waar mogelijk ook worden vervroegd. Indien niet iedereen om 19.00 uur aanwezig kan zijn, kan hier flexibel mee worden omgegaan door te starten met een wedstrijd waarvan de spelers wel aanwezig zijn. 
2. Wedstrijden duren maximaal 45 minuten. Na deze 45 minuten wordt de partij afgebroken, net als al gebruikelijk is bij het bereiken van het maximaal aantal beurten.
3. Er is geen pauze tussen de partijen.
4. De teamleider dient de avond in goede banen te leiden, dus er op toe zien dat alle partijen op tijd beginnen.
Driebanden en hoofdklasse mix:
1. Wedstrijden beginnen om 19.00 uur. Dit mag in overleg met de tegenstander, waar mogelijk ook worden vervroegd. Indien niet iedereen om 19.00 uur aanwezig kan zijn, kan hier flexibel mee worden omgegaan door te starten met een wedstrijd waarvan de spelers wel aanwezig zijn. 
2. Wedstrijden duren maximaal 55 minuten. Na deze 55 minuten wordt de partij afgebroken, net als al gebruikelijk is bij het bereiken van het maximaal aantal beurten.
3. Er is geen pauze tussen de partijen.
4. De teamleider dient de avond in goede banen te leiden, dus er op toe zien dat alle partijen op tijd beginnen.

Met vriendelijke groet,

       

 

  De Betuwse Biljartbond

Beste leden,
Na het besluit van de overheid op 31 maart dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april heeft het bestuur besloten het verdere verloop van de competitie te beëindigen. Er zullen dus geen kampioenen gehuldigd worden en de competitie wordt als verloren beschouwd. 

Alles is meegewogen en helaas kunnen we het seizoen 2019-2020 niet het slot geven dat we gewend zijn, maar richten we ons op de toekomst.

Gezondheid en veiligheid staan voorop.
Vooruitkijkend zal het ook lastig worden de Algemene Ledenvergadering van juni te organiseren. Hiervan houden wij u op de hoogte.

Vooruitlopend op deze situatie toch nog enkele verzoeken / mededelingen: Teamopgave’s dienen voor 1 juli van dit jaar in ons bezit te zijn om in het seizoen 2020-2021 weer deel te kunnen nemen aan de competitie. 

De moyennes van de huidige competitie vormen het aanvangsmoyenne bij inschrijving voor de nieuwe competitie.
Wij snappen dat in deze moeilijke tijden iedereen andere problemen aan zijn hoofd heeft dan biljarten maar ook wij als bestuur zullen verder moeten om straks de draad weer op te pakken als het leven weer zijn normale gang gaat.

Hiervoor graag begrip uwerzijds.


Wij wensen iedereen een heel goede gezondheid toe en voor vragen zijn wij graag bereid u te woord te staan.


Het Bestuur                                                                                                                 

 

 

 

 

Welkom op de website van de BetuwseBiljart Bond.

De BetuwseBiljart Bond is opgericht in 1947, Met vierentwintig aangesloten verenigingen, dat resulteert in meer dan driehonderd leden.
Met deze website proberen wij een ieder zo goed en actueel mogelijk te informeren.
Met goede communicatie kunnen wij deze site optimaal houden, dus heeft u informatie die van waarde is laat het ons weten.
want zoals u ook weet is communicatie geen eenrichtingsverkeer,wilt u een reactie op de site geven of een nieuwtje kwijt neem dan contact op via de E-mail of spreek ons persoonlijk aan.

Wij hopen dat u deze site veelvuldig en met genoegen zult bezoeken.