Beschrijving: Logo BB.jpgDe Betuwse Biljartbond

 

Beste leden,

 

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 20 januari 2012 aanvang 20.00 uur

bij Herberg De Ploeg, Molenstraat 6, 6687 AN Angeren.

Deze uitnodiging is zo veel als mogelijk aan bestuursleden en/of locatieadressen aan bij ons bekende

e-mailadressen verzonden.

Tevens ter informatie aan verenigingsleden met bij ons bekende e-mailadressen.

 

Agenda

1)       Opening en vaststellen agenda en presentielijst.

 

2)       Ingekomen stukken en mededelingen.

 

3)       Bestuursverkiezing.

 

4)       Verslag secretaris Algemene Ledenvergadering 9-6-2011

       

5)       Verslag kascommissie.

 

6)       Benoeming Kascommissie.

 

7)       Benoeming Strafcommissie

 

8)       Competitie 2011/2012.

 

9)       Rondvraag.

 

10)    Sluiting.